Bogat čovjek je onaj koji planira budućnost, a siromah je onaj koji samo gleda kako da preživi danas!!!